Zónová regulácia (DCV, VAV a OptiDemand)

Systém šitý na mieru pre energeticky optimalizovanú prevádzku a kontrolu komfortu v budovách.

 • WISE

  Najinteligentnejšie riešenie pre vnútornú klímu riadenú dopytom na trhu. DCV systém s inteligentnou bezdrôtovou komunikáciou k jednotkám Swegon GOLD.

 • REACT

  Prispôsobivý a jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť vnútornú klímu v každej miestnosti. DCV a VAV systém k jednotkám GOLD, GLOBAL a CASA.

 • GreenZone

  Systém prispôsobený pre energeticky optimalizovanú prevádzku a komfortnú reguláciu v budovách. DCV a VAV systém k jednotkám Mark AIRSTREAM.

 • OptiDemand

  Profesionálne kuchyne s najinteligentnejším dopytovo riadeným vetraním. Inšatované do digestorov a vetracích stropov Climecon CleanMaster, MistMaster a StandardPlus.