6-stranné vzduchové komory s tryskami

Prívodné tryskové komory s ďalekým hodom (max. 25.000m3/h)

6-stranná vzduchová komora s tryskami

6-stranná vzduchová komora s tryskami

Prívodné tryskové komory s ďalekým dosahom (12.500m3/h)
6-stranná vzduchová komora s lamelami

6-stranná vzduchová komora s lamelami

Prívodné tryskové komory s ďalekým dosahom (25.000m3/h)