Aké riešenie je vhodné pre Váš typ budovy?

Klimatické riešenie však musí vždy rešpektovať zamýšľané použitie budovy. Tu sa dozviete viac o tom, ktoré riešenia sú vhodné pre rôzne typy budov.

KANCELÁRIA - Vzduch

KANCELÁRIA - Vzduch

Kancelária so vzdušnou klímou
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ

KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ

Konferenčná miestnosť s vodnou a vzdušnou klímou
HOTEL

HOTEL

Hotelová izba so vzdušnou klímou
INTERNÁTY A UBYTOVNE

INTERNÁTY A UBYTOVNE

Internáty a ubytovne so vzdušnou klímou
ŠPORTOVÉ HALY, TELOCVIČNE

ŠPORTOVÉ HALY, TELOCVIČNE

Vetranie / chladenie / vykurovanie - vzdušný systém
KUCHYNE

KUCHYNE

Naše profesionálne riešenie kuchyne
KAŠTIEĽ

KAŠTIEĽ

Renovácia historických budov
KANCELÁRIA - Voda

KANCELÁRIA - Voda

Kancelária s vodnou klímou (CAV)
UČEBŇA - Digestor

UČEBŇA - Digestor

Učebňa so vzdušnou klímou a s vyváženým vetraním digestora
OPATROVATEĽSKÁ MIESTNOSŤ

OPATROVATEĽSKÁ MIESTNOSŤ

Nemocničná a opatrovateľská izba s vodnou a vzdušnou klímou
OBCHODNÉ BUDOVY

OBCHODNÉ BUDOVY

Obchodné budovy so vzdušnou klímou
OBCHODNÉ CENTRÁ

OBCHODNÉ CENTRÁ

Vetranie / chladenie / vykurovanie / odvlhčovanie
LABORATÓRIÁ

LABORATÓRIÁ

Vetranie / chladenie / vykurovanie / zvlhčovanie / odvlhčovanie - vodný systém
SKLADY A TECHNOLOGICKÉ PREVÁDZKY

SKLADY A TECHNOLOGICKÉ PREVÁDZKY

Vetranie / chladenie / vykurovanie / odvlhčovanie
KANCELÁRIA - Vzduch v rovnováhe

KANCELÁRIA - Vzduch v rovnováhe

Kancelária s vyváženou klímou
UČEBŇA

UČEBŇA

Učebňa s vyváženou klímou
OPATROVATEĽSKÁ MIESTNOSŤ

OPATROVATEĽSKÁ MIESTNOSŤ

Nemocničná a opatrovateľská izba so vzdušnou klímou
ODVLHČOVANIE SUTERÉNU

ODVLHČOVANIE SUTERÉNU

Odvlhčovanie suterénu so vzdušnou klímou
PRIEMYSELNÉ PRIESTORY

PRIEMYSELNÉ PRIESTORY

Vetranie / chladenie / vykurovanie / odprašovanie
NEMOCNICE

NEMOCNICE

Vetranie / chladenie / vykurovanie / zvlhčovanie / odvlhčovanie
OTVORENÁ KANCELÁRIA

OTVORENÁ KANCELÁRIA

Otvorená kancelária s vodnou a vzdušnou klímou s vyváženým odsávaným vzduchom
HOTEL

HOTEL

Hotelová izba s vodnou a vzdušnou klímou
BYTOVÝ DOM

BYTOVÝ DOM

Bytový dom so vzdušnou klímou
RODINNÝ DOM

RODINNÝ DOM

Rodinný dom s vodnou so vzdušnou klímou
VEREJNÉ BUDOVY

VEREJNÉ BUDOVY

Vetranie / chladenie / vykurovanie - vzdušný systém
PLAVÁRNE

PLAVÁRNE

Renovácia plavárni